Сборник в чест на единайсетия международен славистичен конгрес (съавторство с Р. Кърпачева)


Иванова, Ценка (1994) Сборник в чест на единайсетия международен славистичен конгрес (съавторство с Р. Кърпачева) Проглас, 1994, N1; стр. 129-134


 
  Отзив
 
 Издадено
  16340
 Ценка Иванова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/