Изследване на българската и сръбската езикова стандартизация чрез преводите между двата езика през ХІХ век


Иванова, Ценка (2001) Изследване на българската и сръбската езикова стандартизация чрез преводите между двата езика през ХІХ век Зборник Матице српске за филологиjу и лингвистику LI


 
  Статия
 
 Издадено
  16335
 Ценка Иванова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/