Езикова история и езикова прогностика - въз основа на съпоставителното езикознание (Перспективи на балканославянския ареал)


Иванова, Ценка (1998) Езикова история и езикова прогностика - въз основа на съпоставителното езикознание (Перспективи на балканославянския ареал) Jужнословенски филолог, 1998, LIV, стр. 131-141.


 
  Статия
 
 Издадено
  16327
 Ценка Иванова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/