Фоновите чуждоезикови (не)знания и (не)съзнателната манипулация в международните политически коментари


Иванова, Ценка (1998) Фоновите чуждоезикови (не)знания и (не)съзнателната манипулация в международните политически коментари Медиите и езикът. София, 1998, стр. 204-208.


 
  Доклад
 
 Издадено
  16326
 Ценка Иванова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/