О књижевноjезичким контактима на почетку српске и бугарске стандардизациjе


Иванова, Ценка (1995) О књижевноjезичким контактима на почетку српске и бугарске стандардизациjе Научни састанак слависта у Вукове дане. Београд, Међународни славистички центар на Филолошком факултету, UDK 80 YU ISSN 0351-9066, 1995, књ. 25/2; стр. 223-233


 Предмет постављене тезе јесте суштина, интензитет и трајност основних праваца одређеног типа контаката (наиме књижевнојезичког) између два суседна и генетски врло блиска језика у контексту једне шире културне интеграције крајем 18. и током 19. века, у временском периоду претежно везаном за почетном фазом језичке стандардизације српског и бугарског језика.
  Статия
 српски, бугарски, књижевнојезички контакти, почетак стандардизације, 18. век, 19. век


Хуманитарни науки Филология

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature

 Издадено
  16319
 Ценка Иванова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/