Свещеник Георги Полуганов – Основател на Българското Училище в Поликраище


Георгиев, Георги (2014) Свещеник Георги Полуганов – Основател на Българското Училище в Поликраище Църковен вестник, година CXV, брой 5, София 1-15 март 2014, стр. 7, брой 6, София 16-31 март 2014, стр. 7.


 
  Статия
 


Хуманитарни науки

Humanities

 Издадено
  16306
 Георги Георгиев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/