Основателят на Училището и Първият Учител в Поликрайще


Георгиев, Георги (2014) Основателят на Училището и Първият Учител в Поликрайще Образование, издателска групировка „Образование”, София, година XXIII, брой 3, май-юни, 2014, стр. 128-139.


 
  Статия
 


Хуманитарни науки

Humanities

 Издадено
  16303
 Георги Георгиев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/