Свещеник Георги Маринов Полуганов – Будителят от Поликрайще


Георгиев, Георги (2014) Свещеник Георги Маринов Полуганов – Будителят от Поликрайще Национален Военен Университет, Годишна университетска научна конференция, Велико Търново, 3-4 юли 2014


 
  Статия
 


Хуманитарни науки

Humanities

 Под печат
  16302
 Георги Георгиев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/