Диагностичният процес по конструиране в програмно-методическата документация по предучилищно възпитание.


Гайдова, Радка (1994) Диагностичният процес по конструиране в програмно-методическата документация по предучилищно възпитание. Унив.изд. "Св. св. Кирил и Методий", Трудове на ВТУ, 1994


 Студията проучва обучаващата и диагностичната практики по конструктивно-техническа дейност в програмите по предучилищно възпитание в периода 1962/1993г. с цел разработване на идея за специализирана диагностична система за установяване степента на усвояване на уменията за конструиране.
  Студия
 конструиране, умения, диагностициране
 Издадено
  1630
 Радка Гайдова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/