Theorem for the Relation between the L1(c,n) and L2(c,р,n) Numbers


Георгиев, Георги (2014) Theorem for the Relation between the L1(c,n) and L2(c,р,n) Numbers in Proc. 2014 XXXI URSI GASS General Assembly and Scientific Symposium, Vol. 2, pp. 826-829, Beijing, China, Aug. 16–23, 2014.


 
  Статия
 


Природни науки, математика и информатика

Natural sciences, mathematics and informatics

 Издадено
  16294
 Георги Георгиев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/