Периодът 1959-1987 г. – Връх на Образователното Дело в Поликрайще


Георгиев, Георги (2014) Периодът 1959-1987 г. – Връх на Образователното Дело в Поликрайще Юбилейна международна научна конференция „20 години специалност „Психология” – пътуване към себе си”, Велико Търново, 7 ноември 2014 г., стр. 454 – 464.


 
  Статия
 


Хуманитарни науки

Humanities

 Издадено
  16291
 Георги Георгиев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/