Свещеник Георги Маринов Полуганов – Просветител, Спомоществовател на Възрожденска Книжнина и Революционер


Георгиев, Георги (2014) Свещеник Георги Маринов Полуганов – Просветител, Спомоществовател на Възрожденска Книжнина и Революционер XIII Национална научна конференция с международно участие „Библиотеки – четене – комуникации”, Велико Търново, 13-14 ноември 2014, стр. 228 – 241.


 
  Статия
 


Хуманитарни науки

Humanities

 Издадено
  16290
 Георги Георгиев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/