Образователни стратегии по конструктивно-технически и битови дейности в предучилищна възраст.В. Търново. изд. Слово, с.126, 2006, ISBN 10: 954-439-855-4, ISBN 13: 978-954-439-855-2


Гайдова, Радка (2006) Образователни стратегии по конструктивно-технически и битови дейности в предучилищна възраст.В. Търново. изд. Слово, с.126, 2006, ISBN 10: 954-439-855-4, ISBN 13: 978-954-439-855-2 Слово, В. Търново, 2006


 Учебникът представя образователните стратегии за преподаване на съдържанието по конструктивно-технически и битови дейности в детската градина. Предназначен е за студенти и за широк кръг специалисти по технологично (конструктивно-технически дейности) обучение от системата на предучилищното образование и в други алтернативни форми на предучилищната практика.
  Учебник / Учебно помагало
 образователни стратегии, конструиране, технически дейности.
 Издадено
  1629
 Радка Гайдова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/