Просветна и Обществена Дейност на Учителката Трифонка Романова Попниколова от Поликрайще


Георгиев, Георги (2014) Просветна и Обществена Дейност на Учителката Трифонка Романова Попниколова от Поликрайще Родознание, брой 3-4, година XIX, 2014 г., стр. 124-141.


 
  Статия
 


Хуманитарни науки

Humanities

 Издадено
  16289
 Георги Георгиев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/