Свещеник Георги Маринов Полуганов – Живот и Дело


Георгиев, Георги (2014) Свещеник Георги Маринов Полуганов – Живот и Дело Юбилейна международна научна конференция „30 години Педагогически факултет”, Велико Търново, 21 ноември 2014 г., стр. 184 – 192.


 
  Статия
 


Хуманитарни науки

Humanities

 Издадено
  16288
 Георги Георгиев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/