Circular Waveguide, Completely Filled with Azimuthally Magnetized Ferrite


Георгиев, Георги (2014) Circular Waveguide, Completely Filled with Azimuthally Magnetized Ferrite Chapter in Wave Propagation: Academy Publish, Cheyenne, Wyoming, USA, L. Rocha and G. Mateus (Eds.), 2014, pp. 161-196.


 
  Част от книга / Глава от книга
 


Природни науки, математика и информатика

Natural sciences, mathematics and informatics

 Издадено
  16287
 Георги Георгиев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/