Щрихи от Дейността на Учителката oт Поликрайще Трифонка Романова Попниколова


Георгиев, Георги (2014) Щрихи от Дейността на Учителката oт Поликрайще Трифонка Романова Попниколова Педагогически Алманах, Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, В. Търново, Книжка 2, 2014, Том XXII, стр. 251-265.


 
  Статия
 


Хуманитарни науки

Humanities

 Издадено
  16285
 Георги Георгиев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/