Свещеник Георги Маринов Полуганов – Една от Най-видните Личности на Поликрайще за Всички Времена


Георгиев, Георги (2015) Свещеник Георги Маринов Полуганов – Една от Най-видните Личности на Поликрайще за Всички Времена Родознание, брой 1-2, година XX, 2015 г., стр. 230 – 249.


 
  Статия
 


Хуманитарни науки

Humanities

 Издадено
  16284
 Георги Георгиев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/