Технологичен модел за развитие на емоционална интелигентност на студенти-педагози в условията на музикално-практическо обучение


Марчева, Пенка (2014) Технологичен модел за развитие на емоционална интелигентност на студенти-педагози в условията на музикално-практическо обучение Международна научна конференция „30 години педагогически факултет”, В.Търново, ISBN: 978- 619- 00-0352-6, с.368-376.


 В публикацията е представен модел за развитие на емоционалната интелигентност на студенти- бъдещи учители чрез средствата на музикално изкуство.
  Доклад
 бъдещи начални учители, емоционална интелигентност, музика
 Издадено
  16283
 Пенка Марчева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/