Конструктивно-техническата дейност в детската градина. В. Търново, изд. Слово, 2005, 263с., ISBN 954-439-848-1


Гайдова, Радка (2005) Конструктивно-техническата дейност в детската градина. В. Търново, изд. Слово, 2005, 263с., ISBN 954-439-848-1 Слово, В. Търново, 2005


 Монографията представя теоретично проучване и емпирично изследване на процеса за усвояване и диагностициране степента на придобитите технологични знания и умения по конструктивно-технически дейности, чрез единна обучаващо-диагностична система. Съдържа годишно тематично разпределение на образователното съдържание по конструктивно-технически и битови дейности по дидактична система “Мога да направя сам".
  Монография
 конструиране, технологични знания, технически умения.
 Издадено
  1628
 Радка Гайдова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/