Между типологията и интертекстуалността.


Налбантова, Елена (2012) Между типологията и интертекстуалността. Сайт за литература e-lit (online), 03.03.2012. http://e-lit.info/lit-teory/393-mezhdu-tipologiyata-i-intertekstualnostta


 Статията е опит да се очертае влиянието, което бесарабската българска поезия изпитва от националните поети
  Статия
 бесарабска поезия, българска литература


Хуманитарни науки Филология

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature

 Издадено
  16271
 Елена Налбантова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/