Принудително изпълнение на публични вземания


Лупова-Ангелова, Калина (0) Принудително изпълнение на публични вземания


 
  Дисертация
 
 Непубликувано
  16261
 Калина Лупова-Ангелова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/