Принципи на принудителното изпълнение на публични вземания, Сборник Научни изследвания в памет на Теодор Пиперков, ВТУ „Св.св. Кирил и Методий”, В. Търново, 2016, Фабер, с.302-310, ISBN 978-619-208-072-3, COBISS.BG-ID 1279817444


Лупова-Ангелова, Калина (2016) Принципи на принудителното изпълнение на публични вземания, Сборник Научни изследвания в памет на Теодор Пиперков, ВТУ „Св.св. Кирил и Методий”, В. Търново, 2016, Фабер, с.302-310, ISBN 978-619-208-072-3, COBISS.BG-ID 1279817444 Сборник Научни изследвания в памет на Теодор Пиперков, ВТУ „Св.св. Кирил и Методий”, В. Търново, 2016, Фабер, с.302-310, ISBN 978-619-208-072-3, COBISS.BG-ID 1279817444


 
  Статия
 


Социални, стопански и правни науки

Social sciences, economic sciences and law

 Издадено
  16259
 Калина Лупова-Ангелова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/