Защита срещу принудително изпълнение на публични вземания, De Jure, УИ „Св. св. Кирил и Методий” Велико Търново 1/2015/10, ISSN 1314-2593, online ISSN 236798410, COBISS.BG-ID 1234383332


Лупова-Ангелова, Калина (2015) Защита срещу принудително изпълнение на публични вземания, De Jure, УИ „Св. св. Кирил и Методий” Велико Търново 1/2015/10, ISSN 1314-2593, online ISSN 236798410, COBISS.BG-ID 1234383332 De Jure, УИ „Св. св. Кирил и Методий” Велико Търново 1/2015/10, ISSN 1314-2593, online ISSN 236798410, COBISS.BG-ID 1234383332


 
  Статия
 
 Издадено
  16258
 Калина Лупова-Ангелова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/