Музика за пети клас:книга за учителя


Марчева, Пенка (2016) Музика за пети клас:книга за учителя Булвест 2000, ISBN 978-954-18-0994-5,COBISS.BG-ID 1284539108


 Съдържа анализ на учебната програма по музика, годишно разпределение, методически насоки, музикална литература.
  Учебник / Учебно помагало
 Книга за учителя, анализ на учебната програма по музика, годишно разпределение, методически насоки, музикална литература
 Издадено
  16251
 Пенка Марчева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/