Категорията време в "Криворазбраната цивилизация". - В: Налбантова, Ел. Заради Възраждането. Четиво за студенти и други изкушени. В. Търново, 2012, с. 208-214. ISBN 978-954-524-849-8


Налбантова, Елена (2012) Категорията време в "Криворазбраната цивилизация". - В: Налбантова, Ел. Заради Възраждането. Четиво за студенти и други изкушени. В. Търново, 2012, с. 208-214. ISBN 978-954-524-849-8 Налбантова, Ел. Заради Възраждането. Четиво за студенти и други изкушени. В. Търново, 2012, с. 208-214. ISBN 978-954-524-849-8


 Наблюдения над функционирането на категорията време в комедията на Д. Войников и проявленията й в образите на различните герои
  Част от книга / Глава от книга
  Д. Войников, "Криворазбраната цивилизация", категорията време


Хуманитарни науки Филология

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature

 Издадено
  16250
 Елена Налбантова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/