Срещата с цивилизацията като народопознание. - В: Налбантова, Ел. Заради Възраждането - четиво за студенти и други изкушени. В. Търново, 2012, с.198-207. ISBN 978-954-524-849-8


Налбантова, Елена (2012) Срещата с цивилизацията като народопознание. - В: Налбантова, Ел. Заради Възраждането - четиво за студенти и други изкушени. В. Търново, 2012, с.198-207. ISBN 978-954-524-849-8 Налбантова, Ел. Заради Възраждането - четиво за студенти и други изкушени. В. Търново, 2012, с.198-207. ISBN 978-954-524-849-8


 Наблюдения над комедията на Д. Войников "Криворазбраната цивилизация".
  Част от книга / Глава от книга
  Добри Войников, "Криворазбраната цивилизация".


Хуманитарни науки Филология

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature

 Издадено
  16246
 Елена Налбантова

1. Енцикопедия Българско Възраждане. Литература. Периодичен печат. Литературен живот. Културни средища. София, Акад. изд. „Проф. Марин Дринов“, 2014, т. 1 А-Й, 386 стр., с. 190. ISBN 978-954-322-727-3

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/