Поздравление към участниците.Тържествено възпоменателно събрание по под 125 г. от Рождението на акд. Петко Стайнов, София, 18 май 2015г.


Пенов, Сашо (2015) Поздравление към участниците.Тържествено възпоменателно събрание по под 125 г. от Рождението на акд. Петко Стайнов, София, 18 май 2015г. София, 18 май 2015г.


 
  Доклад
 
 Издадено
  16242
 Сашо Пенов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/