Книга за учителя по музика за първи клас


Марчева, Пенка (2016) Книга за учителя по музика за първи клас Булвест 2000, ISBN 978-954-18-0995-2, COBISS.BG-ID 1284234468.


 В Книгата за учителя са представени общи методичес­ки бележки за прилагането на новата учебна програма. Дадени са подробни указания за реализиране на всяка учебна тема. В указанията са разработени основните дейности във всеки урок, представени са допълнителни материали – гатанки, описания на игри и игрови упражнения, предложени са конкретни възможности за осъществяване на междупредметни връзки. Полезен за учителите е и подробно и точно разработеният диагностичен инструментариум. Включено е и примерно годишно разпределение на учебното съдържание. В нея са поместени и нотните текстове на песните, което създава възможност за изпълнение на инструменталния съпровод от учителя.
  Учебник / Учебно помагало
 Книга за учителя, анализ на учебната програма по музика, годишно разпределение, методически насоки, музикална литература
 Издадено
  16241
 Пенка Марчева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/