Научна конференция „100г. от създаването на Върховния административен съд“ проведена на 17.10.2013г., встъпително поздравление


Пенов, Сашо (2014) Научна конференция „100г. от създаването на Върховния административен съд“ проведена на 17.10.2013г., встъпително поздравление Сборник “100г. върховен административен съд“ София, Унив. изд. Св.Кл. Охридски 2014, 568с.


 
  Доклад
 


Социални, стопански и правни науки

Social sciences, economic sciences and law

 Издадено
  16238
 Сашо Пенов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/