Принципът на законоустановеност на данъциите и таксите в практиката на Върховния административен съд,Сборник доклади от научна конференция в СУ “Св. Кл. Охридски“ Юридически факултет 17.10.2013г.: „100г. Върховен административен съд“ София , Университетско издателство Св.Кл.Охридски, 2014, 522-540, ISBN 978-954-07-3794-2, COBISS.BG-ID1268561892


Пенов, Сашо (2014) Принципът на законоустановеност на данъциите и таксите в практиката на Върховния административен съд,Сборник доклади от научна конференция в СУ “Св. Кл. Охридски“ Юридически факултет 17.10.2013г.: „100г. Върховен административен съд“ София , Университетско издателство Св.Кл.Охридски, 2014, 522-540, ISBN 978-954-07-3794-2, COBISS.BG-ID1268561892 Сборник доклади от научна конференция в СУ “Св. Кл. Охридски“ Юридически факултет 17.10.2013г.: „100г. Върховен административен съд“ София Университетско издателство Св.Кл.Охридски, 2014, 522-540, ISBN 978-954-07-3794-2, COBISS.BG-ID1268561892


 
  Статия
 


Социални, стопански и правни науки

Social sciences, economic sciences and law

 Издадено
  16232
 Сашо Пенов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/