Карти за емоционално развитие чрез изкуство


Марчева, Пенка (2015) Карти за емоционално развитие чрез изкуство Color Studio, София ISBN978-619-90071-6-7


 Акцентът помагалото е върху развитие на емоционална интелигентност на детето в предучилищна възраст и началното училище. Използва се за създаване на „емоционален речник”. Чрез него се развива художествения опит и лексикалния запас на децата на два езика - български и английски. Основава се на възпитание чрез изкуство.Подходящо е за педагогическо взаимодействие с деца между - 5-10 години.Може да се използва от учителите в ежедневна практика.
  Учебник / Учебно помагало
 емоционална интелигентност, изкуство, педагогическо взаимодействие
 Издадено
  16227
 Пенка Марчева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/