Човекът извън властта на словото. - В: Налбантова, Ел. Възрожденският човек - утопии и реалности. В. Търново, 2001. ISBN 954-524-308-3


Налбантова, Елена (2001) Човекът извън властта на словото. - В: Налбантова, Ел. Възрожденският човек - утопии и реалности. В. Търново, 2001. ISBN 954-524-308-3 Налбантова, Ел. Възрожденският човек - утопии и реалности. В. Търново, 2001. ISBN 954-524-308-3


 Наблюдения над поезията на Харалан Ангелов, създавана през Късното Възраждане, в която той въвежда теми като самотата, отхвръляни като престижни от господставщия дискурс на времето.
  Част от книга / Глава от книга
 Харалан Ангелов, самота, приятелство


Хуманитарни науки Филология

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature

 Издадено
  16223
 Елена Налбантова

1. Енцикопедия Българско Възраждане. Литература. Периодичен печат. Литературен живот. Културни средища. София, Акад. изд. „Проф. Марин Дринов“, 2014, т. 1 А-Й, 386 стр., с.22. ISBN 978-954-322-727-3

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/