Partner- und Gruppenlernen im Grammatikunterricht. - In: 30 Jahre Germanistik an der Universität zu Veliko Tаrnovo - Traditionen und Reformen. V. Tarnovo: PIC Verlag, 2004, S. 333-341. ISBN 954 736 110 4. COBISS.BG-ID 1044075748


Василева, Радка (2004) Partner- und Gruppenlernen im Grammatikunterricht. - In: 30 Jahre Germanistik an der Universität zu Veliko Tаrnovo - Traditionen und Reformen. V. Tarnovo: PIC Verlag, 2004, S. 333-341. ISBN 954 736 110 4. COBISS.BG-ID 1044075748 V. Tarnovo: PIC Verlag


 Докладът е посветен на приложението на интерактивния метод в преподаването на граматически материал на студенти, изучаващи немски език. Коментират се разнообразни примерни упражнения върху произволен граматически материал, които са подходящи за прилагането на групова работа и работа по двойки в обучението на студентите, както и усложнени варианти на еднотипни упражнения за обучаеми с по-висока езикова компетентност.
  Доклад
 DaF, Grammatikunterricht, Partnerarbeit, Gruppenarbeit
 Издадено
  16221
 Радка Василева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/