За автора на най-тържествената българска песен. – Педагогически алманах, 2003, 1, 2, с. 361-364. Print ISSN1310-358Х


Николова, Илияна (2003) За автора на най-тържествената българска песен. – Педагогически алманах, 2003, 1, 2, с. 361-364. Print ISSN1310-358Х


 Статията е посветена на 140 г. от рождението на Цветан Радославов Хаджиденков - създател на националния химн "Мила Родино". Съдържанието на статията включва кратки биографични данни, проявите му в областта на философската научна мисъл и историята по написването на песента "Мила Родино", с която той изразява възхищението си от прелестите на България. Създаването на най-тържествената българска песен е израз на силния патриотичен дух и яркия музикален талант на Цветан Радославов.
  Статия
 -
 Издадено
  1622
 Илияна Николова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/