Ритъмът на текста в отношението му към смисъла - наблюдения над повестта "Изгубена Станка" от Илия Блъсков./ Налбантова, Ел. Заради Възраждането. Четиво за студенти и други изкушеви. В. Търново, 2012, с.38-52. ISBN 978-954-524-849-8.


Налбантова, Елена (2012) Ритъмът на текста в отношението му към смисъла - наблюдения над повестта "Изгубена Станка" от Илия Блъсков./ Налбантова, Ел. Заради Възраждането. Четиво за студенти и други изкушеви. В. Търново, 2012, с.38-52. ISBN 978-954-524-849-8. Налбантова, Ел. Заради Възраждането. Четиво за студенти и други изкушеви. В. Търново, 2012, с.38-52. ISBN 978-954-524-849-8.


 Наблюдения над ритъма на фразите и абзаците в първата глава на повестта и извеждане на смисъла на посланието от ритъма на текста.
  Част от книга / Глава от книга
 Илия Блъсков, "Изгулена Станка", главата "Добруджа", ритъм, фраза, параграф


Хуманитарни науки Филология

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature

 Издадено
  16219
 Елена Налбантова

1. Енцикопедия Българско Възраждане. Литература. Периодичен печат. Литературен живот. Културни средища. София, Акад. изд. „Проф. Марин Дринов“, 2014, т. 1 А-Й, 386 стр., с. 83 ISBN 978-954-322-727-3

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/