Националната поетическа традиция и поезията на българите от Бесарабия и Таврия. // Одеска българистика, кн. 5, 2008. УДК 80(05)ББК 80Я5 Ф 545


Налбантова, Елена (2008) Националната поетическа традиция и поезията на българите от Бесарабия и Таврия. // Одеска българистика, кн. 5, 2008. УДК 80(05)ББК 80Я5 Ф 545 Одеска българистика, кн. 5, 2008. УДК 80(05)ББК 80Я5 Ф 545


 Националната поетическа традиция и поезията на българите от Бесарабия и Таврия след 1967 г.
  Статия
 българска бесарабска поезия, българска поезия от Таврия, интертекстуалност, влияние


Хуманитарни науки Филология

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature

 Издадено
  16215
 Елена Налбантова

1. Енцикопедия Българско Възраждане. Литература. Периодичен печат. Литературен живот. Културни средища. София, Акад. изд. „Проф. Марин Дринов“, 2014, т. 1 А-Й, 386 стр., с. 66. ISBN 978-954-322-727-3

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/