Конституционнa недопустимост на дискриминацията.


Киров, Пламен (2014) Конституционнa недопустимост на дискриминацията. Конституционни изследвания 2012-2013, том:Конституционноправна защита на основните права и свободи, издателство:Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2014, стр. 221-240, ISBN 978-954-07-3786-7


 Предмет на разработка са изискванията за конституционната недопустимост на дискриминацията.
  Статия
 дискриминация, равенство
 Издадено
  16211
 Пламен Киров

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/