Музикална дейност в Търновската епархия за периода 1944-1947 г. – Духовна култура, 1999, 2, с. 21-24. ISSN 0324-1173 COBISS.BG-ID 1141804260


Николова, Илияна (1999) Музикална дейност в Търновската епархия за периода 1944-1947 г. – Духовна култура, 1999, 2, с. 21-24. ISSN 0324-1173 COBISS.BG-ID 1141804260


 Проследява дейността на сформирания свещенически хор при епархийското братство, който изнася духовни концерти, придружени с религиозни сказки. Музикалните инициативи в манастирите включват и организиране на курсове за ръководители на църковно-хорови групи и за обучение на църковни певци. Така манастирите се превръщат в своеобразни музикални институти, където се преподава църковно-певческото изкуство.
  Статия
 -
 Издадено
  1621
 Илияна Николова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/