Върху правото на мнение.


Киров, Пламен (2014) Върху правото на мнение. Конституционни изследвания 2012-2013, том:Конституционноправна защита на основните права и свободи, издателство:Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2014, стр.40-59. ISBN 978-954-07-3786-7, COBISS.BG-ID 1269043684 - 2014


 Разглежда конституционните измерения на правото на мнение.
  Статия
 Конституция, право на мнение
 Издадено
  16209
 Пламен Киров

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/