Принцип за уседналост в контекста на скритата ревизия на Конституцията.


Киров, Пламен (2014) Принцип за уседналост в контекста на скритата ревизия на Конституцията. В: Конституционни изследвания 2010–2011 г.: двадесет години от приемането на четвъртата българска конституция – конституционен консенсус и конституционни конфликти. Състав. Пламен Киров. София: УИ „Св. Климент Охридски", 2014, с. 423-443. ISBN 978-954-07-3785-0; COBISS.BG-ID 1269043940 - 2014


 Разглежда едно от условията, необходимо за осъществяване на пасивното избирателно право при местните избори
  Студия
 власт, представитепство
 Издадено
  16207
 Пламен Киров

1. Киселова, Н. Политически права на българските граждани. София: Сиела, 2017. ISBN 978-954-28-2300-1; COBISS.BG-ID 1282320100 Цит. с. 203

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/