Принцип за уседналост в контекста на скритата ревизия на Конституцията.


Киров, Пламен (2014) Принцип за уседналост в контекста на скритата ревизия на Конституцията. онституционни изследвания 2010-2011, том:20 години от приемането на Четвъртата българска конституция. Конституционен консенсус и конституционни конфликти, издателство:Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2014, стр. 423-443. ISBN 978-954-07-3785-0


 Разглежда едно от условията, необходимо за осъществяване на пасивното избирателно право при местните избори
  Студия
 власт, представитепство
 Издадено
  16207
 Пламен Киров

1. Цитирана в: Киселова, Н. Политически права на българските граждани. С.: Сиела, 2017, с. 203.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/