Конституционноправни проблеми на електронното гласуване.


Киров, Пламен (2014) Конституционноправни проблеми на електронното гласуване. онституционни изследвания 2010-2011, том:20 години от приемането на Четвъртата българска конституция. Конституционен консенсус и конституционни конфликти, издателство:Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2014, стр.13-33, ISBN 978-954-07-3785-0


 Разглеждат се проблемите пред електронното гласуване
  Студия
 електронно гласуване, избирателно право
 Издадено
  16204
 Пламен Киров

1. Киселова, Н. Политически права на българските граждани. София: Сиела, 2017. ISBN 978-954-28-2300-1; COBISS.BG-ID 1282320100. Цит. с. 341

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/