Законодателни уредби на избирателното право на гражданите


Киров, Пламен (2014) Законодателни уредби на избирателното право на гражданите В сборник „135 години от приемането на Търновската конституция“, Сиби, С., 2014, с.345-358;


 Проследява различните законодателни подходи при уреждане на избирателното право на гражданите.
  Статия
 избирателно право, граждани
 Издадено
  16203
 Пламен Киров

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/