Съвременни предизвикателства пред плуралистичната демокрация


Киров, Пламен (2013) Съвременни предизвикателства пред плуралистичната демокрация В: Сб. Ние в науката и науката в нас: в чест на 50-годишнината на проф. д-р Петко Ст. Петков. Велико Търново: Фабер, 2013, с. 522-538. ISBN 978-954-400-982-3; COBISS.BG-ID 1262622436 - 2013


 Представя становището на автора по актуални въпроси на държавното управление.
  Статия
 парламент, държавна власт
 Издадено
  16200
 Пламен Киров

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/