Съвременни предизвикателства пред плуралистичната демокрация


Киров, Пламен (2013) Съвременни предизвикателства пред плуралистичната демокрация Ние в науката и науката в нас, издателство:Фабер, 2013, стр.522-538.


 Представя становището на автора по актуални въпроси на държавното управление.
  Статия
 парламент, държавна власт
 Издадено
  16200
 Пламен Киров

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/