Принос към биографията и творческия път на професора по флейта Никола Стефанов Савов. – Архив за поселищни проучвания, 1997, 3, 4, с. 178-181. Print ISSN 0861-65-07


Николова, Илияна (1997) Принос към биографията и творческия път на професора по флейта Никола Стефанов Савов. – Архив за поселищни проучвания, 1997, 3, 4, с. 178-181. Print ISSN 0861-65-07


 Представя данни за живота и творческия път на първия образован флейтист – великотърновеца Никола Стефанов Савов. Известен е като изтъкнат изпълнител, педагог, теоретик. Името му е свързано с едни от най-значителните върхове в историята на флейтовото дело в България.
  Статия
 -
 Издадено
  1620
 Илияна Николова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/