ГЕОРГИ ПОПНИКОЛОВ – Живот на Границата Между Две Епохи


Георгиев, Георги (2015) ГЕОРГИ ПОПНИКОЛОВ – Живот на Границата Между Две Епохи Родознание, брой 3-4, година XX, 2015 г., стр. 147 – 171.


 
  Статия
 


Хуманитарни науки

Humanities

 Издадено
  16195
 Георги Георгиев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/