Предговор на сборника "Из историята на европейската интеграция: поглед от Русия и България". Сборник статии. Велико Търново, 2005., с. 7-8.


Анчев, Стефан (2005) Предговор на сборника "Из историята на европейската интеграция: поглед от Русия и България". Сборник статии. Велико Търново, 2005., с. 7-8. Велико Търново


 
  Статия
 
 Издадено
  16192
 Стефан Анчев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/