Предговор на сборник “Павликенският край – люлка на организираното земеделско движение”. Научна конференция “100 години БЗНС” – 25 юни 1999 г. с. 7-8


Анчев, Стефан (2004) Предговор на сборник “Павликенският край – люлка на организираното земеделско движение”. Научна конференция “100 години БЗНС” – 25 юни 1999 г. с. 7-8


 
  Отзив
 
 Издадено
  16191
 Стефан Анчев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/