Създаване и развитие на музикалното дружество “Струна” във Велико Търново. – Архив за поселищни проучвания, В. Търново, УИ Св. св. Кирил и Методий, 1997, 1, 2, с. 118-121. Print ISSN 0861-6507


Николова, Илияна (1997) Създаване и развитие на музикалното дружество “Струна” във Велико Търново. – Архив за поселищни проучвания, В. Търново, УИ Св. св. Кирил и Методий, 1997, 1, 2, с. 118-121. Print ISSN 0861-6507


 Създадено през 1898 г., дружеството успява да събере и приобщи великотърновските ценители на музикалното изкуство. Чрез сформираните струнен оркестър, хор, мандолинен оркестър, дружество “Струна” осъществява интензивна музикална дейност с богат репертоар.
  Статия
 -
 Издадено
  1619
 Илияна Николова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/