Преди шейсет години Южна Добруджа пак влиза в границите на България.


Анчев, Стефан (2000) Преди шейсет години Южна Добруджа пак влиза в границите на България. в. Новини, г. ІV, бр. 177, 11. ІХ. 2000 г.


 
  Статия
 
 Издадено
  16188
 Стефан Анчев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/